Betingelser

1. Checkout:
1.1
Utstyr som leies hos High & Low studio må plukkes opp i deres lokaler på Brånåsen i arbeidstid mandag-fredag mellom kl.08:00 og 16:00 om ikke annet er avtalt. High and Low tar ikke betalt for checkout-dagen.

1.2
Ved sending av utleieutstyr står leietaker ansvarlig for å være tilgjengelig i gitt tidsrom for levering. Om ikke annet er avtalt er leietaker ansvarlig for å dekke transportutgiftene. Leietaker kan enten betale transporten direkte eller inkludere dette i totalsummen for utleieprisen som faktureres fra High & Low. High & Low kan organisere transport av utstyr mot et tillegg på 200,- eks mva. Utleieskjema må signeres før utstyr kan sendes. Om kunde bestiller egen transport må kontaktinformasjon og opplysninger om transportfirma eller fraktansvarlig videreformidles til High & Low.

1.3
High & Low er ansvarlig for at utstyr som leies ut er i stand til å tas i bruk umiddelbart etter checkout og at utleielisten reflekterer bestilling fra kunde. Leietaker har mulighet til teste og prøve utstyr om vedkommende møter opp i tidsrommet mellom kl.08:00 og 15:00. Dersom leietaker oppdager feil eller mangler på utstyr må dette varsles til utleier før produktene forlater High & Low sine lokaler. Om ikke annet blir formidlet til utleier tas det høyde for at utleid utstyr holder den kvaliteten som møter generell utleiestandard.

Leietaker har ingen ansvar for utstyr og dets tilstand i henhold til bestilling med mindre de ønsker å kontrollere utstyret før det forlater utleielokalet. Dersom det oppdages feil eller mangler som forsinker eller skaper et hinder i kundens produksjon skal utleier, i den grad det er mulig, begrense skaden og finne alternative løsninger.

Leietaker må signere High & Lows utleiedokumenter før utstyr forlater High & Low sine lokaler.

2. Checkin:
2.1
Innlevering av utleid utstyr må skje ved High & Low sine lokaler, ikke senere enn kl.12:00 på avtalt dag eller nærmeste virkedag etter siste opptaksdag (punkt 3.4). Leietaker er pliktig til å opplyse om eventuelle skader som kan ha oppstått under leieperioden. Ved skader på utstyr vil leietaker bli belastet for reparasjonskostnader dersom dette ikke dekkes av forsikring. Om det mangler utstyr har leietaker 3 virkedager på å returnere eller informere om status før High & Low iverksetter innkjøp av tilsvarende produkt. Leietaker vil da bli fakturert kjøpskostnadene som dekker dette dersom forholdene ikke er dekket av forsikring (punkt 3.1).

2.2
Leiekunde blir skriftlig varslet dersom utleid utstyr skal videre til ny kunde eller om det skal brukes i en produksjon tett opptil avtalt innlevering. Om High & Low blir nødt til å kjøpe eller skaffe tilsvarende produkter for å imøtekomme neste produksjon eller leieforhold på grunn av sen innlevering, vil leietaker bli belastet for utgiftene knyttet til dette.

3. Forsikring og gebyrer
3.1
Leietaker kan forsikre utstyret i utleieperioden til en prosentandel tilsvarende 4% av den totale utleieprisen. Dette er valgfritt. En slik forsikring dekker likevel ikke skader/tap som følge av dette:
– Uforsvarlig eller uriktig bruk av utstyr
– Uforsvarlig lagring og plassering av utstyr. Materiell skal plasseres trygt, tørt og «innen rekkevidde» for å eliminere fare for skader påført av vær og støt eller tyveri.
– Vannskader som følge av regn, vannsprut eller mistet utstyr i vann.
– Oppbevaring i bil uten aktivert tyverialarm
– Oppbevaring av utstyr i bil over natta uten at bil er parkert i garasje med aktivert alarm.
– Flyving av drone uten lisens
– Ulovlig ferdsel med drone. Flyving uten tillatelse eller ferdsel som bryter med lover og regler bestemt av luftfartstilsynet.

3.2
Ved avbestilling under 24 timer før checkout på grunn av forhold som High & Low ikke er direkte ansvarlige for, vil leietaker bli fakturert 50% av total utleiepris i henhold til original avtale.

3.3
Dersom leietaker eller transport ikke ankommer innen 12.00 på checkin-dag uten varsel vil det forekomme et gebyr på 500,- eks mva fram til kl. 16.00. Etter 16.00 vil det i tillegg komme gebyr på 500,- eks mva pr. påbegynte time.

3.4
Ved behov for support utenom åpningstid (kl. 08 – 16 mandag -fredag) kan kunde bli fakturert 1 000,- eks mva. Om High & Low må møte opp på location for å utøve support utenfor arbeidstid vil det bli lagt på 2 000,- eks mva til den totale leieprisen.

3.5
Ved skade eller tap av utstyr trenger High & Low en skriftlig beskrivelse av årsak ved innsjekk, eller så raskt som mulig etter tilbakelevering. Dette kan gis som mail eller brev og videresendes av oss til respektivt servicesenter hvor produktet blir behandlet. Om ikke skriftlig beskrivelse av hendelse er mottatt High & Low innen 3 virkedager fra checkin, vil kunde bli fakturert 1% av den totale leiekostnaden.

4.Leietakers ansvar
4.1
Leietaker har ansvar for at leid utstyr til enhver tid oppbevares og behandles på en god og forsvarlig måte. Utstyr eller emballasje som blir møkkete under leieperioden må rengjøres før Checkin.
Dersom High & Low må rengjøre utstyr, kofferter eller bager etter Checkin, for å opprettholde godkjent tilstandsstatus før neste utleie, kan leietaker bli fakturert i henhold til tid brukt på å rengjøre materiell.

4.2
Leietaker har ansvar for at leid utstyr opereres av kvalifiserte aktører og at utstyret blir brukt i henhold til produktets intensjon. Utstyr skal ikke belastes mer enn hva det er beregnet å håndtere.

4.3
Leietaker må ikke fjerne serienr. klistremerker, markeringer eller logoer som indikerer hvem som eier utstyret.

4.4
Leietaker må skriftlig bekrefte og godkjenne leieordren før bestillingen blir godkjent i High & Low sine systemer. Eventuelle justeringer i ordren må skje skriftlig for å bli registrert. Muntlige avtaler gir ingen garanti for at endringen blir gjort.What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Informasjonskapsler

Om du er på vår innloggingsside vil vi opprette en midlertidig informasjonskapsel for å avgjøre om nettleseren din aksepterer informasjonskapsler. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personlig informasjon og vil bli slettet når du stenger nettleseren.

Når du logger inn lager vi flere informasjonskapsler for å lagre din inloggingsinformasjon og dine valg av skjermoppsett. Informasjon om innlogging varer i to dager, mens informasjon om skjermoppsett varer i ett år. Dersom du velger “Husk meg”, vil innloggingsinformasjon vare i to uker. Dersom du logger ut vil innloggingsinformasjon fjernes.

Innebygd innhold fra andre nettsider

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

Denne nettsiden kan vise innebygd innhold (dvs. videoer, bilder, artikler, osv.). Innebygd innhold fra andre nettsider oppfører seg på akkurat samme måte som om besøkeren har besøkt den andre nettsiden.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Disse nettsidene kan samle informasjon om deg, bruke informasjonskapsler, bruke ekstra tredjeparts sporing og monitorere dine interaksjoner med det innebygde innholdet dersom du har en bruker og er logget inn på den nettsiden.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Dersom du har en bruker på dette nettstedet kan du be om en eksportert fil som inneholder all personlig informasjon vi har om deg, inkludert data du har oppgitt. Du kan også be oss fjerne personlig informasjon om deg. Dette inkluderer ikke informasjon vi er pålagt å oppbevare av grunner som administrering, lovverk og sikkerhet.